Pořádková služba pro města a obce

9.1.2017 od: admin

Zařazeno do: Fyzická ostraha

Naposledy upraveno: 13.2.2017

Především menší či vzdálenější obce a města se v důsledku snižování rozpočtu pro městskou polici potýkají s nedostatečným počtem strážníků a služeben. Přitom místní kriminalita je bez přítomnosti strážníků téměř neřešitelná. Město v tomto případě může využít služby bezpečnostní agentury a zajistit tak potřebnou ochranu svým občanům.

Pravomoci pořádkové služby

Možná jste se setkali s názorem, že pořádková služba nemůže zastoupit roli městské policie, není tomu tak. Zadržet osobu podezřelou ze spáchání trestného činu podle Zákona sice může pouze policejní orgán, ale osobní svobodu takové osoby dle Trestního řádu České republiky smí omezit kdokoli.

K omezení osobní svobody smí dojít v případě, pokud byla osoba přistižena přímo při páchání trestné činnosti nebo bezprostředně poté. Přesně tato část zákona umožňuje zaměstnancům pořádkové služby zasáhnout v případě potřeby.

Co musí pořádková služba zvládnout?

Úkolem bezpečnostní služby je na území města nebo obce udržet veřejný pořádek a zajistit tak občanům klidný spánek.

Službu v pořádkové službě provádí kvalifikovaní a proškolení zaměstnanci. Důraz se klade na jejich fyzickou i psychickou zdatnost. Pracovníci se musejí umět podle pravidel vypořádat s častým výtržnictvím, vandalismem či porušováním místních vyhlášek a předpisů. Pořádková služba úzce spolupracuje se záchrannými složkami i s policií.

Zásah školeného týmu například v případě trestné činnosti v praxi vede k omezení svobody pachatele a jeho následnému předání strážníkům policie. Reálná přítomnost pořádkové služby umožňuje okamžitý zásah a řešení časové prodlevy mezi spácháním trestného činu a příjezdem policie.

Jak vybrat bezpečností agenturu

Při rozhodnutí využiti služeb pořádkové služby, je velmi důležité ověřit si důvěryhodnost vybrané bezpečnostní agentury. V takovém případě je vhodné podívat se na historii jejího působení a reference stávajících klientů.

Z praktického důvodu je výhodné zvolit agenturu nabízející větší škálu služeb. Město, které se rozhodne pro využití služeb pořádkové služby, později může mít zájem například o elektronické zabezpečení. Tímto způsobem nemusí hledat novou bezpečností agenturu, ale jen rozšíří odebírané služby hop over to here.

Příbuzné články

            Zanechte komentář